در این مستند که ساخت آن 4 سال به طول انجامیده ، دیوید اتنبرو ما را با شگفتی های قاره آفریقا آشنا می کند...