یک اسباب‌بازی گمشده، جستجوی پسری که او را از دست داده در سراسر حومه شهر می‌گردد و داستان پسری که بیش از بهترین دوستش را از دست داده است.