در طول جنگ جهانی دوم، یک جنبش مقاومت بلژیکی به نام لایف لاین، مستقر در بروکسل، بازگرداندن هواپیماهای متفقین را که توسط ناو لوفت وافه سرنگون شده اند به بریتانیا سازماندهی می کند.