گونگ ما سونگ جانشین شرکت Sunwoo است. به نظر می رسد زندگی به خوبی پیش می رود تا زمانی که او در تلاش برای کمک به یک زن دچار تصادف رانندگی می شود. از آن زمان، او از از دست دادن حافظه رنج می برد که حافظه ...