سریال Ezel ایزل عمر اوچار که توسط دوستان مورد اعتماد خود و زنی که دوستش داشت خیانت کرد ، در نقش عزل باز می گردد تا انتقام خود را بگیرد.