سامر تورس، نوجوان شورشی بروکلین، برای زندگی با دوستان خانوادگی در شهر کوچک Shorehaven در جاده بزرگ اقیانوس، ویکتوریا، AUS فرستاده می شود. تابستان علیرغم تمام تلاش‌هایش، عاشق شهر، مردم و موج‌سواری می‌ش...