“”بافتن یک قصه عشق (انگلیسی: Weaving a Tale of Love)“” : در زمان امپراطور تایزونگ سال های (629 – 649)، که به آن سعادت ژون گوان نیز گفته می شد، یک سازنده لباس به نام “آن” زندانی...