یک پلیس کهنه کار و دختر نوجوانی که از یک برج در جنوب شرقی لندن کتک خوردند، جان خود را از دست دادند و یک پسر پنج ساله و افسر پلیس تازه کار به نام لیزی گریفیث روی پشت بام باقی ماندند و فقط ناپدید شدند. ...