یک سری مجموعه ، با هر اپیزود از یک قسمت از تعطیلات الهام‌گرفته بود.