در یک شهر کوچک تگزاس، کیت نوجوان محبوب ربوده می شود. دختری به نام ژانت که ظاهراً نامرتبط است، از یک غریبه شیرین و بی دست و پا به محبوب ترین دختر شهر تبدیل می شود، اما در سال 1995 به منفورترین فرد در A...