سال‌ها پس از فیلمبرداری یک مستند در دبیرستان، دو عاشق سابق که با هم اختلاف دارند، جلوی دوربین می‌روند و وارد زندگی یکدیگر می‌شوند. چوی وونگ(Choi Woo Shik) ساده لوح و مردی آزاده به نظر می رسد، اما او م...