در روزهای تاریک و ابتدایی آخرالزمان زامبی ها، غریبه های کاملاً دور هم جمع می شوند تا قدرت لازم برای زنده ماندن و بازگشت به نزدیکان را پیدا کنند.