داستان درباره دختری به نام یویی است که زندگی را به خود سخت گرفته تا بتواند در امتحان دانشگاه افسری نیروی انتظامی قبول شود. از سوی دیگر پدرش که تا کنون هویت خود را از دخترش مخفی کرده بود صبرش تمام شده ...