داستان دختری است که متوجه می شود در واقع یک شخصیت فرعی در یک کمیک وب است و تصمیم می گیرد سرنوشت خود را تغییر دهد.