بازسازی گلچین از استیون اسپیلبرگ رویایی، «داستان های شگفت انگیز»، تهیه کننده اجرایی اسپیلبرگ، مخاطب را از دریچه تخیلی ترین فیلمسازان، کارگردانان و...