مسیرهای هزیران تاجر شهری و پویراز، جوانی خوش‌تیپ و کمک‌کننده، در جزیره پرستو تلاقی می‌کنند و عشق از اختلافات این دو شخصیت متضاد سرچشمه می‌گیرد.