داستان حول مردی با هایپرتیمزی می گذرد ، حالتی که به افراد این توانایی را می دهد که حجم عظیمی از تجربیات زندگی خود را با جزئیات واضح به خاطر بسپارند و زنی که مهمترین لحظات زندگی خود را فراموش کرده است....