داستان این سریال درباره رابطه عجیب یک روانپزشک با بیمار قدیمی وی میباشد.