داستان یک جراح زن را روایت می کند که انگیزه خود را برای انجام عمل جراحی برای بیماران از دست داده است ...