دکستر خون جدید ، نام سریالی غم‌انگیز و اجتماعی می‌باشد که توسط کلاید فیلیپس ساخته شده است. ده سال بعد از اینکه دکستر مورگان در چشم گردباد لورا ناپدید شد، با یک اسم جعلی شمال نیویورک، دریاچه آهن، بدور ...