چا چا وونگ یک شعبده باز تلویزیونی محبوب با ذوق تماشایی است. مسیر او با گو سئول هه، یک افسر پلیس جوان و پرشور تلاقی می کند. او او را متقاعد می کند که به نیروی پلیس در تلاش برای دستگیری مجرمان بپیوندد.