در آمریکای نزدیک به جنگ داخلی در آینده نزدیک، آلما پزشک نترس برای یافتن پسر گمشده خود به جستجوی دلخراشی می‌پردازد - وارد منطقه غیرنظامی منهتن می‌شود، جایی که نبرد بی‌رحمانه‌ای برای کنترل بین باند رقیب...