سریال The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window داستان دختری ناامید به نام آنا که وقتی همسایه ای خوش تیپ در آن طرف خیابان نقل مکان می کند، کور سوی امید در دلش روشن می شود و ...