داستان درباره یک کیک پز حرفه و فوق العاده است که بعد از کات کردن با دوست پسرش، با مردی آشنا می شود و در رستوران او مشغول به کار می شود اما بعد از مدتی بین این دو احساساتی شکل می گیرد.