ین سریال با نمایش جزئیاتی بیشتر به حادثه حمله تروریستی سال 2008 بندرگاه بمبئی می‌پردازد. جایی که علاوه بر دروازه و...