وقایع زندگی یک خانواده ناکارآمد که یک تشییع جنازه مستقل در لس آنجلس را اداره می کنند.