اونور و لاله به طور کاملا تصادفی به دلیل قرار ملاقاتی که توسط مادرشان ترتیب داده شده است در یک مکان با هم ملاقات می کنند. و در طول صبح روز بعد آنها خود را در همان تخت می بینند.