دستیار زن جوانی که در مرکز یک استودیو پر از دستکاری‌ها، نقشه‌کشان و دسیسه‌ها قرار دارد. آنها نمی دانند که او آماده است تا همه آنها را گول بزند.