یک سریال درام پزشکی کره ای است که این دو شخصیت پس از سال ها همدیگر را ملاقات کرده و با درست کردن غذا برای بیماران سعی دارند که انها را خوشحال کنند اگر شما هم بدنبال سریال پزشکی هستید این سریال کره ای ...