زنی که در مالاکای دوران استعمار در دهه 1890 زندگی می‌کند، پیشنهادی دریافت می‌کند تا عروس روح پسر یک خانواده ثروتمند شود که به تازگی فوت کرده است.