چا یون هو یک نویسنده موفق و خوش تیپ است که همچنین جوانترین سردبیر یک شرکت انتشاراتی است. او رفتار آرامی دارد و در محل کار منطقی باقی می ماند. او سپس درگیر زندگی دوست دوران کودکی اش، کان...