پانصد سال در آینده، یک خدمه مرتد سوار بر یک فضاپیمای کوچک سعی می‌کنند در حالی که به بخش‌های ناشناخته کهکشان سفر می‌کنند و از جناح‌های متخاصم و همچنین ماموران قدرت فرار می‌کنند، زنده بمانند.