در جوخه قتل دوبلین، کارآگاهان گاردا، راب ریلی و کاسی مدوکس، پرونده‌های قتلی را بررسی می‌کنند که به گذشته ایرلند و همچنین زندگی شخصی آن‌ها دست می‌زند.