چوی کانگ سو یک تحویل دهنده است. علی‌رغم شروع فروتنانه‌اش، چوی کانگ سو نترس است و همه چیز را در هر کاری که انجام می‌دهد می‌دهد. لی دان آه یکی دیگر از کارگران تحویل دهنده است. او به قدری از وضعیت اجتماع...