اما , یک نویسنده مشهور و موفق فرانسوی , مجبور است بعد از اینکه زنی که پانزده سال پیش رویاهای خود را در سر داشت , دوباره به زادگاهش برگردد . کاری که او می‌نویسد ظاهرا کار تخیلی است ,