کو دونگ من، قهرمان تکواندو دبیرستانی که اکنون در UFC به دنبال حرفه ای است، و چوی آئه را، دختری پویا که آرزوی تبدیل شدن به یک گوینده معروف است، از دوران کودکی بهترین دوستان بوده اند. حالا باید با ...