صدها سال بعد، انسان‌های زنده‌مانده کشف می‌کنند که چگونه هوشیاری را در طول زمان به مردم قرن بیست و یکم بفرستند، در حالی که تلاش می‌کنند مسیر بشریت را تغییر دهند.