داستان عاشقانه پسری از یک خانواده ثروتمند که دارای 7 شخصیت چا دو هیون (جی سونگ) است و اوه ری جین (هوانگ جونگ ایوم) که روانپزشک مخفی او می شود.