یک درام خانوادگی گرم و آموزنده در مورد یک زن 33 ساله مجرد توطئه می کند تا با یک میلیونر 80 ساله ازدواج کند و به دنبال عشق خانوادگی با چهار پسر خوش تیپ خود باشد.