مجموعه نمایشی با محوریت گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی که در حال بررسی تمایلات جنسی خود در دنیای مدرن هستند.