داستانی ماجراجویانه و رازآلود که دوران تب طلای نیوزلند در سال 1860 را نقل میکند.