هنگامی که جولیا پس از یک حادثه وحشتناک که خانواده‌اش را کشته است، خود را در یک مرکز درمان فراموشی می‌بیند، شروع به ایجاد پیوند با بیماران دیگری می‌کند که آسیب‌های عجیب و غریب مشابهی را تجربه کرده‌اند....