یک درام در مورد یک کشیش کاتولیک با مشکلات مدیریت خشم و یک کارآگاه از پاسگاه پلیس گودام که در جریان تحقیقات مشترک خود در مورد قتل یک کشیش مسن با هم ملاقات می کنند.