درباره ی موجوداتی است که در ورای دنیای ما زندگی می کنند و حضور دارند و شاید ما هرگز نتوانیم آنها را ببینیم اما آنها وجود دارند و به زندگی خود ادامه می دهند. داستان این سریال فانتزی درباره ی افرادی است...